Album rodzinny

Seria rysunków wzorowanych na rzeczywistych zdjęciach znalezionych przeze mnie w starym rodzinnym albumie. Niektóre zdjęcia pochodzą jeszcze z XIX wieku lub początku XX.

Większość jest nie podpisanych więc nikt już nie wie kogo przedstawiają.

Zanika pamięć ludzka, znikają ludzie w przestrzeni czasu.

Rysunki zrobiłam na kartkach starej książki, „Gramatyka Grecko-łacińska” w języku francuskim którą kupiłam za 1 euro w antykwariacie brukselskim.

Tak jak znikają ludzie i pamięć o nich znikają też umiejętności. Dziś już rzadko kto uczy się takich rzeczy. Wiedza o gramatyce grecko-łacińskiej z podstawowego licealnego przedmiotu teraz jest specjalistycznym marginesem.

Pożółkłe kartki są dla mnie symbolem znikającego w Czasie świata.

Zarówno fotografie jak i wiedza należą do czasu przeszłego.

Świat który znika i o który już chyba nikt się nie upomina.

 

Family album

A series of drawings modeled on the actual photos I found in an old family album. Some photos come from the 19th century or the beginning of the 20th century.

Most are unsigned so no one knows who they are anymore.

Human memory is disappearing, people are disappearing in the space of time.

I made the drawings on the pages of an old book, "Greek-Latin Grammar" in French, which I bought for 1 euro in a Brussels antique shop.

People are disappear, and the memory of them also disappears.

Today, hardly anyone learns such things. Knowledge of Greek-Latin grammar from the elementary high school subject is now a specialist margin.Yellowed pages are for me a symbol of the vanishing in World Time.

Photos and knowledge belong to the past tense.

World that disappears and for which no one is claiming anymore

 

Album de famille

Une série de dessins inspirés de vraies photos trouvées par moi dans un vieil album. Certaines des images sont du 19ème siècle ou du début du 20ème siècle.

La plupart d'entre eux ne sont pas signés, donc personne ne sait qui ils presentes.

La mémoire humaine disparaît, les gens disparaissent dans le temps.

J'ai fait des dessins sur les pages d'un livre ancien, la grammaire grecque-latine, que j'ai acheté pour 1 euro dans une bouquinerie à Bruxelles.

Lorsque les gens disparaissent et que leur mémoire disparaît également. Aujourd'hui, vous apprenez rarement de telles choses. La connaissance de la grammaire grecque-latine de la matière de base du lycée est maintenant une marge de spécialiste.

Les pages jaunies sont pour moi un symbole qui disparaît à l’époque du monde.

Les photographies et les connaissances appartiennent au passé.

Le monde qui disparaît et que personne ne semble demander.